Din lumea umbrelor

„Orice incursiune în lumea spionajului atrage ca un magnet. Este o lume a iscusinţei, a şiretlicurilor, a uneltirilor, a intrigilor ţesute, a vicleniei. Este o lume tulburătoare, plină de taine şi de suspans, în care pacea nu se instaurează decât aparent. In care cârtiţele sapă galerii complicate. Pe orizontală şi pe verticală. In care măştile şi mănuşile intră în ţinuta obligatorie a personajelor care o compun. In care minţile nu dorm, nu au voie să doarmă. Fiecare pas se calculează. Se stă la pândă, se merge pe sârmă sau pe teren minat, se execută acrobaţii. Totul pentru obţinerea de informaţii valoroase. Sau pentru păzirea lor. ” – George Maior

”Deception is a state of mind and the mind of the state.” – ”Decepţia este o stare a minţii şi mintea statului” – James J. Angleton

”Cei care sunt capabili să privească dincolo de umbrele şi minciunile propriei culturi nu vor fi niciodată înţeleşi, cu atât mai mult crezuţi, de către mase. ” – Plato

”Războiul mediatic – cel mai reprezentativ pentru războiul informaţional – este nou apărut în marele cadru al războaielor informaţionale (războiul informaţional, războiul psihologic, războiul imagologic, războiul de comandă control şi cel electronic, războiul web), aceasta datorită atingerii unui grad de globalizare al mijloacelor de comunicare în masă. Informaţia în sine ajunge să fie privită ca o armă foarte valoroasă, în mod paradoxal una imaterială, care poate ajuta, în mod decisiv, la impunerea voinţei într-un conflict. Războiul nu a putut fi purtat niciodată fără o minimă cunoaştere a adversarului, poate de aceea spionajul este vechi de când lumea” – Adrian Neculai Munteanu
Citate adunate de redacţia Vocea Patriei
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s